#42

I debatten om bemanning i barnehage skrives det mye om den korte tiden hele grunnbemanningen er tilstede. Pauser skal avvikles, ferie tas, avspasering skal også gjennomføres, samtidig som åpningstidene i barnehagen blir lengre og lengre, uten at antall ansatte øker. Vi skal gjennomføre foreldresamtaler med samtlige foreldre, to ganger i året, i tillegg til at vi har ekstra samtaler ved behov.

Alt dette tar tid direkte fra arbeidet med barnegruppa, men det er også andre oppgaver som gjør at barnegruppa får mindre voksenoppfølging, og det er blant annet barn de ansatte og foreldrene er bekymret for. Under vil jeg redegjøre for prosessen vi går igjennom når vi er bekymret for et barn. Prosessen for å støtte og hjelpe barn som av ulike grunner har det vanskelig.
I alle barnegruppene i barnehagen er det alltid noen barn en blir bekymret for, og som åpenbart vil ha behov for ekstra støtte og hjelp i hverdagen. Og er man først bekymret, må de ansatte virkelig ta tak i dette til det beste for barnet.
Det som er synd er at dette fører til at pedagogisk leder må bli borte enda mer fra avdeling. For det første må vi snakke ekstra med foreldrene, vi må opprette en god dialog hvor foreldrene kan få snakket om sin bekymring og barnehagen snakket om sin. Deretter må vi bli enige om veien videre. Men selv om foreldre og barnehage er enig er det er ikke bare å sende en henvisning til PPT. Vi i barnehagen må prøve selv først. Finne gode, spissede tiltak for å støtte det enkelte barn gjennom dagen, dette kan være en voksen som alltid er i nærheten, følger først i garderobe, har lekegrupper, kanskje bare med et eller to barn og liknende. Dette krever tid, og det må settes i et system hvor vi har målbare mål slik at vi kan se om vi har lykkes eller ei. Dette skal også diskuteres med spesialpedagogisk ansvarlig i barnehagen og drøftet med det spesialpedagogiske teamet.
I tillegg må barnet kartlegges. Ofte kreves tre-fire ulike kartlegginger som alle tar tid å gjennomføre. Disse skal selvsagt gjennomføres før tiltak igangsettes og etter en stund for å kunne evaluere tiltakene som er gjort. Når vi så har prøvd med ulike tiltak på avdelingen, med de voksne vi har i grunnbemanningen, vell og merke. Kan vi bestille tid til en samtale hos PPT. Dette er ikke tid for henvisning, nå skal saken diskuteres og PPT gir sin uttalelse på om saken bør henvises eller ei. Om PPT mener vi bør henvise, er det tilbake til barnehagen for å skrive en henvisning og en pedagogisk rapport. Igjen, tid borte fra avdelingen. Når rapporten er ferdig skal foreldrene innkalles til samtale slik at de kan få se igjennom rapporten og henvisningen. Og når foreldrene er fornøyd sendes dette til PPT. PPT kan så bruke tre- fire måneder før saken følges opp videre fra deres side, men det betyr ikke at barnet som har vansker ikke har behov for hjelp i denne perioden videre!
Dermed må de ansatte i grunnbemanningen følge opp barnet ekstra frem til PPT har skrevet en sakkyndig vurdering, etter flere møter og observasjoner på avdeling. Dette tar naturlig nok tid fra de andre barna på avdelingen, da det ikke finnes midler til å sette inn noen ekstra ressurser på avdelingen i disse situasjonene, ikke uten et vedtak fra PPT. Når PPT så er ferdig med sin vurdering kommer det etterhvert inn en spesialpedagog. Denne pedagogen skal også ha samarbeidsmøter med pedagogisk leder, for å koordinere og samordne den spesialpedagogiske hjelpen barnet har behov for. Det skal også gjennomføres møter med foreldre, daglig leder, PPT, spesialpedagog og pedagogisk leder, såkalte samarbeidsmøter. Dette er for å sikre et best mulig samarbeid til det beste for det enkelte barn. Men igjen, det tar tid fra resten av barnegruppa.
Tenk deg så at det kan være mer enn et barn i hver barnegruppe, noe det ofte kan være. Om grunnbemanningen i utgangspunktet er 4 på 24 barn, som er innenfor den nye normen, vil det si at i perioder med møter, tilrettelagte aktiviteter for enkeltbarn og liknende er det da igjen 3 voksne med 23 barn. Altså blir det færre voksne igjen med de som virkelig betyr noe, nemlig barna.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s