#85

imageR09O0B7T
I vår kommunale barnehage har den nye bemanningsnormen dessverre ført til en forverring av tilbudet. Det har ikke blitt tilført ekstra personale, og konsekvensen har blitt at småbarnsavdelingene slås sammen på morgen og ettermiddag når det er færrest på jobb. Det skaper kaos for barn, ansatte og foreldre og det er vondt å være usikre (og ikke kunne forberede barnet vårt) på hvor vi skal levere om morgenen, og hvor vi skal hente. Barna må forholde seg til så mange ulike, og det blir ingen rammer i form av trygge rutiner. Vi foreldre blir ofte igjen lenge om morgenen for å kompensere for dette kaoset..