#egentlig – fortelling 6

Det er august og det er tilvenning. Vi på småbarnsavdeling har 6 nye barn, av 15 totalt. I tillegg har vi 2 nye ansatte. Heldigvis går det bra for noen av disse barna, men 2 stykker er utrolig lei seg, over lengre tid. Så mens vi går rundt og bysser, trøster, mater, forsøker på å legge, trøste litt til, trille og kose litt mer, hver ansatt med hver to barn i fanget, skal jeg og de nye kollegaene bli et team. Vi er nødt til å samarbeide tett om barna, sammen med foreldre, men hvordan i all verden er det mulig når vi så vidt rekker å meddele de andre at vi skal på en liten dotur..? Hvordan kan vi ha gode samtaler med foreldrene, mens man har gråtende barn rundt låret? Hvordan kan vi være et sted der barna kan lade opp litt i løpet av dagen, når de ansatte aldri har jobbet sammen før? Hvordan skal man som team kunne utfylle hverandre, når det aldri er tid for opplæring, teamdanning og organisering av samarbeid? Barnegruppen har økt til 15 små og 5 ansatte, for å kunne betale de ansatte bemanningsnormen krever. Det er konsekvensen av denne normen. Det er lengre køer for bleieskift, de ansatte sjonglerer med pauseavvikling, møtevirksomhet og «hvem var det igjen som snakka med mamma til Barn X?». Tenk at du er 1 år, og er vandt til å være i et rom med en håndfull andre, maks. Hvordan er det å være 8-9t med 19 andre, hver dag?

#egentlig – fortelling 5

Jeg har jobbet overtid i alt fra 15 minutt til 2 timer flere dager hver eneste uke etter sommerferien fordi bemanningen ikke er tilstrekkelig på avdelingen (ja, barnehagen følger bemanningsnormen). Spesielt ikke når det er nyansatte som er helt uerfaren og tilvenning av nye barn. Men det er en velkjent opplevelse resten av året også. Jeg går fra jobb med dårlig samvittighet, nesten hver dag, fordi jeg ikke strekker til verken for barna, foreldrene eller mine medarbeidere. Og flere ganger opplever jeg det som at jeg får trekke pusten for første gang den dagen når jeg endelig setter meg i bilen min. Etter 7 år som barnehagelærer og pedagogisk leder har jeg nå begynt å se meg om etter en annen arbeidsplass enn barnehagen, for jeg er utslitt.

#egentlig – fortelling 4

Under halve åpningstiden er «fullbemannet». I løpet av disse 5 timene, som også er «kjernetid» skal «alt» skje. Avdelingsmøter, ledermøter, to måltider skal tilberedes og ryddes vekk, pauseavvikling, plantid til både ped.ledere og fagarbeidere, småbarna skal kles på og av i forbindelse med utelek, mates, byttes bleier på, legges og «voktes» under søvn, OG vi skal ha gode pedagogiske opplegg, turer, frilek, gi barna omsorg og trygghet, avdekke og hindre mobbing, gi ekstra støtte til barn med f.eks. språklige eller motoriske utfordringer som ikke er «alvorlige nok» til å få ekstra ressurser m.m. Ikke alt foregår daglig, men veldig mye av det skal gjennomføres daglig, og det er ikke mange timene pr uke hvor ALLE er sammen barna samtidig!

#egentlig – fortelling 3

30 barn på 5 ansatte – innenfor bemanningsnormen. For å dekke hele dagen på 10 timer er det ulike vakter. Denne dagen er vi alle voksne, men når kl. er 8.20 er vi to voksne. Meg og ny vikar. Neste ansatt kommer ikke før 8.30 (9.00 om det er en pedagog). Kl. 8.20 går brannalarmen da er vi 2 voksne og 23 barn. Heldigvis var det falsk alarm denne gangen og ingen barn ble redde. Men hva skjer den dagen det faktisk brenner? Innenfor bemanningsnormen, men langt i fra bra nok!

#egentlig – fortelling 2

Jeg begynte å jobber barnehage for første gang i august. Jeg kommer med bakgrunn fra skole og SFO. Etter 1 måned, er jeg usikker hvor lenge jeg er i stand til å stå i denne jobben. Vi får aldri tid til å planlegge på avdelingsmøter, fordi ingen kan passe ungene «våre» lenge nok. På denne måten må vi hele tiden planlegge over hodet på barna mens vi kler på, har overganger, eller utetid. Selv når alle er på jobb, er det kun i kjernetiden og vi er ikke mange nok til å kunne gjennomføre gode pedagogiske opplegg. Vi henger etter i hver sving, og jeg har hatt vondt i magen hver eneste dag når jeg har vært ferdig.

#egentlig – fortelling 1

Jeg jobber som pedagog på en småbarnsavdeling. Vi er 9 barn og 3 voksne. Akkurat innenfor bemanningsnormen. Når jeg har tidligvakt er jeg ferdig på jobb 13.15. Da er det to ansatte som er igjen på de 9 små barna. De første barna blir hentet i 15-tida. I 13-tiden, begynner de første barna å våkne fra duppen sin. Nå starter en hektisk tid for de to som er igjen på jobb.
De skal ta opp 9 små fra vognene sine, og som helst vil sitte på fanget en stund og kose, slik at de våkner opp. De skal ha fruktmåltid, og 9 bleier skal skiftes. Etter et måltid på småbarn er det også en del rydding. Golvet skal kostes, kopper og stoler må også vaskes. «Men kan ikke dette vente til noen er hentet?» Nei, for da er mellomvakt 1 på tur hjem, og det kan fortsatt være 7 barn igjen på avdelingen. I dette tidsrommet blir vi «brannslukkere», går fra den ene konflikten til den andre. Et barn kan ha klatret opp på en stol, å står der og nesten mister balansen, å på andre siden av rommet har et barn tatt fra et annet barn en bok.

En voksen klarer ikke å være tilstede og se alle barna, og gi de den tryggheten de trenger, når de er to voksne igjen. I dette tidsrommet hadde det vært fint å kledd på uteklær og gått ut for ettermiddagen. Men når en voksen rydder etter måltid og bytter bleier, kan ikke en annen ansatt ha ansvaret for påkledning for resterende. For 2 barn er ferdige for å ut, kan ikke en voksen gå ut å ta de i mot. Da må de vente i gangen, og i gangen der er det mye å finne på. Her har vi do, som er kjempe gøy å leke med. Putte ting i do, trekke opp, leke med papiret, å for å ikke snakke om VASKEN. Her kan vi ta mye såpe og lage oversvømmelse, DET ER KJEMPE GØY DET. Og de voksne klarer jo ikke å se dette akkurat nå, for nå skal jo «Petter» får på støvler, og votter.

Det er ikke bare barna denne hektiske hverdagen går utover, men også oss ansatte, vi blir slitne. Vi har en hektisk hverdag. Hadde vi fått denne bemanningsnormen HELE dagen, hadde vi også hadde en bedre jobbhverdag. Jeg er sikker på at sykefraværet i barnehagen hadde gått ned.


Vil du også fortelle hvordan hverdagen etter bemanningsnorm er hos deg?

#faktisk vil kunne gi statistisk informasjon om i hvilken grad bemanningsnormen er reell- du sender inn her:

https://forms.gle/VzRQXYAu5p6AMfuW6

#egentlig vil kunne gi dokumentasjon på hvordan bemanningsnormen fungerer gjennom praksishistorier- du sender inn her:

https://forms.gle/2xNXobPjoR9MD9hz8

Du kan bidra med ubegrenset mengde svar- jo flere svar, jo bedre grunnlag får politikerne til å evaluere normen.

Statistikk og praksisfortellinger vil bli delt (anonymt) på facebook, i ulike medier og til politikere.

 

# egentlig, #faktisk.

Kjære Barnehageopprørere!

Sommerferien er over, og de fleste barnehageansatte har vært på jobb i noen uker nå. Barnehagene er i sin mest hektiske periode i disse dager; det er tilvenning for små og store barn, nyansatte skal tas imot og bli kjent med store barne- og foreldregrupper, nye rutiner og skal etableres og tilpasses. Nytt av barnehageåret er at bemanningsnormen inntrådte 1. august. Med det er bemanningsnøkkelen en ansatt pr. 3 barn under tre år, en ansatt pr. 6 barn over tre.

76% av alle barnehagene i Norge brukte denne bemanningsnøkkelen også før normen ble innført. Det vil si at mange av de nesten 600 #uforsvarlig– historiene dere sendte inn er skrevet på grunnlag av de samme forholdstallene som normen nå tilsier. Det gjør det ikke mindre viktig å kartlegge og dokumentere hvordan barnehagehverdagene har blitt etter at samtlige barnehager nå må forholde seg til lovpålagt norm. Etter oppstart i august vil vi nå kunne vite noe om om det for eksempel er nok ansatte til å kunne gi barn og foreldre muligheter til en trygg tilknytning i tilvenningsperioden, og om det er mulig å ivareta de ansatte på en god nok måte.

I forbindelse med høringen på Stortinget angående bemanningsnormen ble det votert for at bemanningsnormen skulle evalueres våren 2019 og våren 2020. Vi vet ikke hvor det ble av evalueringen fra våren 2019. Vi vil derfor bidra til at det kan tas godt informerte barnehagepolititiske valg frem mot og etter evalueringen i 2020 basert på spørsmålet: er bemanningsnormen god nok til å gi et pedagogisk tilbud i tråd med kravene i Rammeplanen, eller har den mangler som politikerne må gjøre endringer på?

De som kan gi denne typen informasjon er vi som jobber innenfor praksisfeltet i barnehagene. Det er vi som kjenner normen på kroppen, og vet om den gir muligheter eller begrensninger i det daglige pedagogiske arbeidet med barna.

#faktisk vil kunne gi statistisk informasjon om i hvilken grad bemanningsnormen er reell- du sender inn her:
#egentlig vil kunne gi dokumentasjon på hvordan bemanningsnormen fungerer gjennom praksishistorier- du sender inn her:

Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på disse i månedene som kommer. Dere kan bidra med ubegrenset mengde svar- jo flere svar, jo bedre grunnlag får politikerne til å evaluere normen.

Statistikk og praksisfortellinger vil bli delt (anonymt) på facebook, i ulike medier og til politikere.

Lykke til!

Psst: Hvis du vil dele kan det gjøres fra info- siden vår: https://www.facebook.com/1541077829527869/posts/2126070754361904?sfns=mo)

Barnehagedagen 2019

Tirsdag 12. mars markeres Barnehagedagen rundt omkring i landets barnehager med temaet «Jeg lurer på».

Det er mye vi i Barnehageopprøret lurer på også. For eksempel om ikke alle barn i alle barnehager er like mye verdt, siden normen ikke fullfinansieres. Og om 14 milliarder er en alt for høy pris å betale for at nesten 300.000 barn skal ha et tilfredsstillende antall ansatte rundt seg i barnehagehverdagen, når vi vet hvor viktig de første årene av et barns liv er for både videre skolegang og livet som kommer.

Bemanningsnormen er ikke bra nok, og dette markerer vi med å kle oss i noe rødt på Barnehagedagen ‼️ Vi håper du blir med oss på laget og gjør det samme, for det er sammen vi er Barnehageopprøret 💪🏻

Vi oppfordrer dere til å ta selfier med røde klær og poste dem i kommentarfelt og i statusoppdateringer denne dagen.

Hjelp oss med å spre budskapet ved å dele dette innlegget ‼️

500 historier

Kjære, kjære medopprørere!

Nå har #uforsvarlig– kampanjen holdt det gående i ganske nøyaktig 1 år.
På det året har vi sammen dokumentert intet mindre enn 500 historier om uforsvarlige tilstander i barnehagene.
Rundt halvparten av disse er sendt inn etter at bemanningsnormen ble innført høsten 2018.

For å kunne få et godt grunnlag til å kunne evaluere bemanningsnormen til våren trenger Storting og Regjering informasjon fra oss som er i barnehagene hver dag og som vet hvor skoen trykker.

Foreldre, assistenter, BUA, barnehagelærere, pedagogisk ledere, styrere og andre som har med barnehagebarn å gjøre: fortsett å sende inn dokumentasjon på hvilken innvirkning bemanningsnormen har i « din» barnehage!

https://docs.google.com/forms/d/1Eo8X5rOg_rOpuFlTHCFOnhHXBQU0GsAhhyFy-YyTX14/viewform?edit_requested=true

500

#93

imageJ9KMHBNB

Jeg har i lengre tid vært bekymret for bemanningen i barnehagen der mitt yngste barn går. Barnehagen er i en kommersiell kjede, og har etter pålegg fra eier utsatt og innføre en bemanningsnorm før august 2019. I tillegg har barnehagen åpent en time lengre en «normalen», noe som gjør at de må fordele de ansatte ut over dagen. Jeg har også registrert at det ikke nødvendigvis settes inn vikar, dersom en av de faste er borte. 

Flere ganger denne høsten har jeg levert og hentet i kaos. Det er få voksne (1-2) sammen med en stor barnegruppe småbarn der de fleste er under 3år. De ansatte gjør en enormt god jobb, men de er ikke mange nok! Det er ikke noe å utsette på verken assistenter, fagarbeidere eller pedagogene sin kompetanse, men det sier seg selv at de ikke strekker til når de er alene med en barnegruppe på 12, der 3 trenger trøst, to krangler, og jeg gjerne vil ha informasjon om hvordan dagen til min to åring har vært. 

Det toppet seg en morgen da jeg skulle levere og en stakkas vikar (heldigvis kjent vikar) var alene med 8 små barn, der tre av de gråt og trengte trøst, en var ferdig med å spise og flere ble levert og trengte å bli sett. Jeg ble for å hjelpe til så lenge jeg kunne, men måtte forlate mitt barn gråtende (noe som heldigvis er uvanlig) for å komme meg på jobb da to nye fremmede vikarer dukket opp.

Det forferdelig for meg å gå på jobb når jeg ikke kan være sikker på at barnet mitt har det bra i barnehagen fordi de ikke er nok voksne! Jeg har selvsagt tatt det opp med barnehagen, men det er lite de kan gjøre når eier sier nei. Noe må gjøres nå! Barna er fremtiden! Det koster samfunnet mye mindre å gi barna en god barndom i dag , en å reparere seinere! Bemanningsnormen som er vedtatt må styrkes og må gjelde hele åpningstiden, ved sykdom, kurs og planleggingstid!